علی مهاجر چهارشنبه 29 فروردین 1386 04:04 ق.ظ نظرات ()

یك ابزار بسیار كامل برای طراحی فایل فلش و وب. از نكات مثبت آن می توان به داشتن ۱۳۰ انیمیشن جهت سهولت كار اشاره كرد.

Www.Dlisland.Com

System Requirements

IBM PC or compatible, Pentium 350Mhz or faster
Windows Vista/XP/2000/Me/98
32MB RAM
4MB disk space
16-bit color display or higher
Internet Explorer 5.0 or above
Flash Player 6.0 or above

یك ابزار بسیار كامل برای طراحی فایل فلش و وب. از نكات مثبت آن می توان به داشتن ۱۳۰ انیمیشن جهت سهولت كار اشاره كرد.

Www.Dlisland.Com

System Requirements

IBM PC or compatible, Pentium 350Mhz or faster
Windows Vista/XP/2000/Me/98
32MB RAM
4MB disk space
16-bit color display or higher
Internet Explorer 5.0 or above
Flash Player 6.0 or above

Size: 2.21 MB

Www.Dlisland.Com : منبع Download With Keygen

Www.Dlisland.Com : منبع Size : 2.63 MB

Www.Dlisland.Com : منبع Passworld : www.dlisland.com