علی مهاجر چهارشنبه 29 فروردین 1386 05:04 ق.ظ نظرات ()

یكی از معروفترین و پرطرفدارترین ابزارها كه جهت مشاهده فایلهای چندرسانه‌ای (Miltimedia) كاربرد دارد. این پلیر از فرمتهای WAV, MP3, MP3Pro, OGG, WMA, MPG, AVI, WMV, MIDI, RM و CD/DVDهای Audio و Video پشتیبانی می‌كند. امكانات خوبی دیگری نظیر مشاهده متن آهنگهای انگلیسی و ضبط صدا را نیز دارا می باشد.

Www.Dlisland.Com

یكی از معروفترین و پرطرفدارترین ابزارها كه جهت مشاهده فایلهای چندرسانه‌ای (Miltimedia) كاربرد دارد. این پلیر از فرمتهای WAV, MP3, MP3Pro, OGG, WMA, MPG, AVI, WMV, MIDI, RM و CD/DVDهای Audio و Video پشتیبانی می‌كند. امكانات خوبی دیگری نظیر مشاهده متن آهنگهای انگلیسی و ضبط صدا را نیز دارا می باشد.

Www.Dlisland.Com

JetAudio 7.0 Plus VX

 What's New in jetAudio 7

New Media Center window
- Device manager
- Tag and image editing
- Convenient tag editing

- Editing tags and images from multiple files

Powerful audio/video play & conversion
Multifunctional toolbar
MCE (Microsoft Media Center) compatible Remote controller support *
Additional features
- Repeat A<->B
- Bookmark
- Bookmark menu is shown when clicking click time information in jetAudio window.
- History (Resume)
- History menu is shown when clicking click track number in jetAudio window.

[* Tip when using remote controller]

(for MCE remote controller)
- GUIDE button : Display Navigator window
- MUTE button : Delete a file in Navigator window
- MORE button : Sort files (Navigator) or change audio (DVD playback)
- BACK button : Refresh (Navigator)
- RECORDED TV button : Switch to File Mode
- DVD MENU button : Switch to Disc Mode (when stopped) or display DVD menu screen (while playing DVD)
- CH +/- button : Switch to next/previous album/playlist
- LIVE TV button : Change subtitle (DVD playback)

(for Streamzap remote controller)

- MENU button : Display Navigator window
- MUTE button : Delete a file in Navigator window
- RED button : Sort files (Navigator) or change audio (DVD playback)
- GREEN button : Refresh (Navigator) or change subtitle (DVD playback)
- YELLOW button : Switch to File Mode
- BLUE button : Play disc (when stopped) or display menu (DVD playback)
- CH +/- button : Switch to next/previous album/playlist
Features
Click the title for more details
Supports All Major File Formats

Audio CD burning
Recording

Tag Editing
Multi-channel sound ouput

Crossfade
Skin
Subtitles

Internet CD Database

Convenient album management & Playlist
Utilities

Conversion

Audio CD Ripping

Internet Broadcasting
Various sound effects

Speed Control

Resume

Synchronized Lyric (Karaoke)
Alarm & Timer

Equalizer

Superb Crystal-Clear Sound

Www.Dlisland.Com : منبع Size: 29 MB

Www.Dlisland.Com : منبع Download