علی مهاجر چهارشنبه 29 فروردین 1386 06:04 ق.ظ نظرات ()

نسخه جدید از ابزار بسیار خوب شركت RARLab كه جهت فشرده سازی و خواندن فایلهای فشرده شده كاربرد دارد. این ابزار از فرمتهای CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z پشتیبانی می كند.

Www.Dlisland.Com

WinRAR is a powerful archive manager. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

نسخه جدید از ابزار بسیار خوب شركت RARLab كه جهت فشرده سازی و خواندن فایلهای فشرده شده كاربرد دارد. این ابزار از فرمتهای CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z پشتیبانی می كند.

Www.Dlisland.Com

WinRAR is a powerful archive manager. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

Www.Dlisland.Com : منبع Size: 1.15 MB

Www.Dlisland.Com : منبع Download

Www.Dlisland.Com : منبع Passworld : www.dlisland.com